KABE Fasadfärg

Fasaders ytbehandling utgör det yttersta skiktet mot uteklimatet. Det ska tåla väder och vind, ge en önskad beständig färgnyans, förhindra angrepp av mögel och alger samt motverka sprickbildning, avflagning och andra åldringstecken.

Novalit F - Silikatfärg